Genel Bağış

Yeryüzünün her bölgesindeki dost ve müttefik ülkelerde kuracağı okullarında, insanlığın ortak birikimini ve Anadolu’nun kadim irfan geleneğini esas alarak, ilmini ve irfanını insanlığın barış ve huzuru için kullanacak çalışkan ve erdemli bireyler yetiştirmeyi görev bilen Türkiye Maarif Vakfı, bu bağış ve yardımların oluşturduğu imkânlarla; güven, işbirliği ve dayanışma, şeffaflık, ehliyet ve liyakat, eğitimde kuşatıcılık, evrensellik ve iyilikte ısrar şeklinde özetlenebilecek temel değerleri yaşatmayı ve yaygınlaştırmayı hedeflemektedir. Türkiye Maarif Vakfı’na yapacağınız bağış ve yardımlarınız, yurt dışında daha çok ülkede okul açmamıza, daha çok öğrenciye burs vermemize ve eğitim yardımı yapmamıza katkı sağlayacak, Anadolu’nun kadim irfan geleneğini bu ülkelerde paylaşmamıza destek olacaktır.

Eğitim - Öğretim

Okul öncesi eğitim, ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim kurumları açar. Yaygın eğitim amaçlı kurslar, etüt merkezleri ve kültür merkezleri gibi tesisler kurar.

Eğitim Destek

Eğitim-öğretim sürecinin tamamlayıcı birimleri olarak kütüphaneler, laboratuvarlar, sanat ve spor tesisleri kurar. Türkiye Maarif Vakfı Kariyer Takip ve Rehberlik Sistemiyle mezunlarımızın kariyer planlamalarına destek olur.

Yayın

Eğitim amaçlı yayın organları kurar. Eğitim program ve içeriklerini geliştirir, üretir ve yayınlar. Eğitim metot ve usulleri ile içerik ve müfredata yönelik bilimsel araştırmalar ile AR-GE çalışmaları yapar. Süreli ve süresiz yayınlar yapar, sempozyum, konferans ve çalıştaylar düzenler ve bu alanda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapar.

Burs ve Barınma

Okul öncesi eğitimden üniversiteye kadar bütün eğitim süreçlerinde öğrencilere; eğitim amaçlı burslar ile nakdî destekler ve defter, kitap, kıyafet, bilgisayar ve yazılım gibi eğitim materyalleri ile aynî destekler sağlar. Eğitim kurumlarında hizmet veren ve eğitim alan kişilerin barınma ihtiyacını karşılayacak yurt, pansiyon ve lojman gibi tesisler kurar.

Video Title